FOR USERS

Library
My library

+ Add to library

Profile

Back to news

Nowa wersja - Dr.Web 10.0.2 dla MS Exchange

9 marca 2016

Rosyjska firma antywirusowa Doctor Web ma przyjemność ogłosić opublikowanie Dr.Web 10.0.2 dla MS Exchange. Aktualizacja oferuje nowe funkcjonalności i usuwa znane defekty.

Nowe funkcjonalności:

 • Wsparcie dla Microsoft Exchange Server 2016;
 • Rozszerzone logowanie dla usług produktu;
 • Pliki w archiwach i kontenerach mogą być filtrowane według rozszerzeń.

Poprawki:

 • Usunięto błąd wysyłania powiadomień OWS dla Microsoft Exchange Server 2016;
 • Usunięto błąd nieprawidłowego usuwania zmiennych w konsoli administracyjnej CMS;
 • Usunięto błąd powodujący zawieszanie się serwerów Microsoft Exchange Server 2003 i IIS 6.0.
 • Usunięto błąd w nazwie zmiennej EnableDisclaimer w konsoli administracyjnej CMS;
 • Usunięto błąd filtrowania VSAPI;
 • Usunięto przyczynę nieprawidłowego kończenia pracy przez konsolę www administratora;
 • Usunięto błędy w routowaniu pakietów pomiędzy wewnętrznymi usługami wtyczki;
 • Usunięto defekt zapobiegający uruchomieniu usług wtyczki przy instalacji z nieistniejącej grupy bezpieczeństwa AD;
 • Usunięto przyczynę restartowania się kanału RPC przy dużym obciążeniu;
 • Usunięto błędy pojawiające się podczas zapisywania ustawień zaawansowanych w konsoli www administratora.

Więcej informacji na temat procesu aktualizacji, jak i wymagań systemowych dla Dr.Web dla MS Exchange 10.0, można znaleźć w informacjach o wydaniu.

Tell us what you think

To ask Doctor Web’s site administration about a news item, enter @admin at the beginning of your comment. If your question is for the author of one of the comments, put @ before their names.


Other comments

The Russian developer of Dr.Web anti-viruses
Doctor Web has been developing anti-virus software since 1992
Dr.Web is trusted by users around the world in 200+ countries
The company has delivered an anti-virus as a service since 2007
24/7 tech support

Dr.Web © Doctor Web
2003 — 2022

Doctor Web to rosyjski producent oprogramowania antywirusowego Dr.Web. Rozwijamy nasze produkty od 1992 roku.

125124, Rosja, Moskwa, 3. ulica Jamskiego Pola 2-12A