FOR USERS

Library
My library

+ Add to library

Profile

Back to news

Antywirus Dr.Web 11.0 dla Serwerów Windows jest już dostępny

21 stycznia 2016

Rosyjska firma antywirusowa Doctor Web ogłasza wydanie jedenastej wersji Antywirusa Dr.Web dla Serwerów Windows. Produkt dostarcza pewną liczbę znaczących poprawek rozszerzających bezpieczeństwo systemu i poprawiających użyteczność antywirusa.

Antywirus Dr.Web 11.0 dla Serwerów Windows zawiera system ochrony przed exploitami uniemożliwiający wirusom użycie podatności oprogramowania podczas prób przejęcia kontroli nad systemem operacyjnym. Od teraz użytkownicy mają możliwość dostrajania modułu Ochrony Zapobiegawczej zawartego w produkcie, co pozwala im na kontrolowanie dostępu do obiektów dla zaufanych aplikacji i w ten sposób na uniknięcie konfliktów w pracy systemu. Dodatkowo, ustawienia Ochrony Zapobiegawczej zawierają od teraz opcję tworzenia profili.

Procedury Silnika Skanującego Dr.Web zostały zoptymalizowane w celu zapewnienia, że możliwe zagrożenia zostaną wykryte znacznie szybciej.

Interfejs graficzny (GUI) Skanera Dr.Web dla Serwerów został kompletnie przeprojektowany — ustawienia skanera są od teraz zawarte w głównych ustawieniach antywirusa, co ułatwia zarządzanie tymi opcjami.

Komponenty antywirusa i bazy wirusów są od teraz aktualizowane poprzez protokół HTTPS.

Dr.Web 11.0 dla Serwerów Windows zawiera od teraz system zbierania i zapisywania statystyk powiązanych z działaniem antywirusa — w każdym czasie użytkownik może przeglądać wszystkie wydarzenia powiązane z wybranym komponentem. Powiadomienia e-mail o zdarzeniach antywirusowych zawierają teraz więcej informacji i mają czytelniejszą formę.

Nowe funkcje administracyjne Menedżera Kwarantanny zapewniają, że obiekty poddane kwarantannie są ponownie skanowane, a kopie zapasowe są wyświetlane, co pozwala użytkownikom na przywrócenie, w razie potrzeby, usuniętych lub wyleczonych plików.

Nowy komponent Dr.Web HyperVisor, działający na najniższym poziomie systemu, bardzo rozszerza wykrywanie i neutralizację zagrożeń i gwarantuje, że wszystkie próby infiltracji chronionych systemów lub przerwania pracy Antywirusa Dr.Web ze strony złośliwego oprogramowania (włączając malware, które nie zostało jeszcze wykryte) będą udaremnione.

Interfejs graficzny instalatora został kompletnie przeprojektowany w celu uproszczenia procesu instalacji. Od teraz użytkownik może zainstalować produkt z użyciem zaledwie dwóch kliknięć.

Zarządzanie białymi listami blokowanych urządzeń jest dużo łatwiejsze niż kiedykolwiek: możesz skonfigurować uprawnienia dla określonych użytkowników lub grup. Dla urządzeń z systemem plików dostępne są teraz dwa tryby dostępu: ‘Zezwól na wszystko’ i ‘Tylko do odczytu’.

Aktualizacja komponentów Dr.Web Control Service i SpIDer Agent dla Windows nie wymaga już ponownego uruchomienia komputera.

Dodano oddzielne okienko wyskakujące powiadomienia o potrzebie ponownego uruchomienia systemu po zneutralizowaniu zagrożeń; jest ono wyświetlane po zneutralizowaniu złożonych zagrożeń i nie może być usunięte bez ponownego uruchomienia systemu. Do ustawień opcji blokowania użycia określonych urządzeń dodano powiadomienie o zablokowaniu urządzenia.

Aby dokonać aktualizacji do wersji 11.0, uruchom instalatora nowej wersji na komputerze z już zainstalowanym Antywirusem Dr.Web dla Serwerów Windows.

Pobierz używając numeru seryjnego Dr.Web Uzyskaj 30-dniową licencję testową Kup online Kup od partnerów

Tell us what you think

To ask Doctor Web’s site administration about a news item, enter @admin at the beginning of your comment. If your question is for the author of one of the comments, put @ before their names.


Other comments

The Russian developer of Dr.Web anti-viruses
Doctor Web has been developing anti-virus software since 1992
Dr.Web is trusted by users around the world in 200+ countries
The company has delivered an anti-virus as a service since 2007
24/7 tech support

Dr.Web © Doctor Web
2003 — 2022

Doctor Web to rosyjski producent oprogramowania antywirusowego Dr.Web. Rozwijamy nasze produkty od 1992 roku.

125124, Rosja, Moskwa, 3. ulica Jamskiego Pola 2-12A