FOR USERS

Library
My library

+ Add to library

Profile

Back to news

Kolejny trojan dla Androida szpieguje chińskich użytkowników

25 sierpnia 2015, Warszawa

Ostatnio analitycy bezpieczeństwa Doctor Web wykryli i przebadali nowego trojana dla Androida nazwanego Android.Backdoor.260.origin. Ten złośliwy program jest dystrybuowany wśród chińskich użytkowników i ma na celu szpiegowanie swoich ofiar. W szczególności, trojan potrafi przechwytywać wiadomości SMS, zapisywać połączenia telefoniczne, śledzić współrzędne GPS zainfekowanego urządzenia, pobierać zrzuty ekranu, a nawet zbierać dane wprowadzane przez użytkownika.

Ostatnio analitycy bezpieczeństwa Doctor Web wykryli i przebadali nowego trojana dla Androida nazwanego Android.Backdoor.260.origin. Ten złośliwy program jest dystrybuowany wśród chińskich użytkowników i ma na celu szpiegowanie swoich ofiar. W szczególności, trojan potrafi przechwytywać wiadomości SMS, zapisywać połączenia telefoniczne, śledzić współrzędne GPS zainfekowanego urządzenia, pobierać zrzuty ekranu, a nawet zbierać dane wprowadzane przez użytkownika.

screen

Android.Backdoor.260.origin posiada dość skomplikowaną architekturę swoich modułów — jego główne złośliwe funkcjonalności są wdrożone w specjalnych modułach wbudowanych w pakiet tworzący to malware. Uruchomiony po raz pierwszy, trojan wypakowuje następujące komponenty dodatkowe:

 • super,
 • detect,
 • liblocSDK4b.so,
 • libnativeLoad.so,
 • libPowerDetect.cy.so,
 • 1.dat,
 • libstay2.so,
 • libsleep4.so,
 • substrate_signed.apk,
 • cInstall.

Następnie próbuje uruchomić z użyciem uprawnień root'a plik binarny cInstall (wykrywany przez Dr.Web jako Android.BackDoor.41). Jeśli próba powiedzie się, ten złośliwy moduł umieszcza w folderach systemowych kilka wcześniej rozpakowanych plików i próbuje w ukryty sposób zainstalować narzędzie nazwane “Substrate”. Zwiększa ono funkcjonalność aplikacji i jest używane przez Android.Backdoor.260.origin do przechwytywania wprowadzanych danych. Jeśli trojan nie uzyska uprawnień root'a, to wówczas najprawdopodobniej, nie będzie w stanie zainstalować wymaganych komponentów. W rezultacie malware nie będzie w stanie w prawidłowy sposób realizować większości swoich funkcji.

Gdy wszystkie moduły zostaną zainstalowane, Android.Backdoor.260.origin usuwa swój utworzony wcześniej skrót i uruchamia swoją złośliwą usługę nazwaną PowerDetectService. Usługa ta uruchamia złośliwy moduł o nazwie libnativeLoad.so, który został dodany do bazy wirusów Dr.Web pod nazwą Android.BackDoor.42 i moduł Substrate (wykrywany przez Dr.Web jako (Tool.Substrate.1.origin ). Właściwie to narzędzie nie jest na chwilę obecną złośliwe i może być łatwo pobrane z Google Play, jednakże, cyberprzestępcy zmodyfikowali oryginalną aplikację i wbudowali jej nową wersję do Android.Backdoor.260.origin. W rezultacie to narzędzie stało się potencjalnie niebezpieczne dla użytkowników urządzeń mobilnych.

Komponent libnativeLoad.so uruchamia plik “wykrywacza” (Android.BackDoor.45), który inicjuje pracę modułu binarnego 1.dat (Android.BackDoor.44). Z kolei ten moduł aktywuje bibliotekę libsleep4.so (Android.BackDoor.46), która w sposób ciągły pobiera zrzuty ekranu i przechwytuje dane wprowadzane przez użytkownika, oraz bibliotekę libstay2.so (Android.BackDoor.43), której celem jest wykradanie danych z listy kontaktów i monitorowanie wiadomości SMS i wiadomości wymienianych poprzez aplikację QQ.

Co więcej, komponent 1.dat potrafi odbierać pewną ilość komend z serwera kontrolno-zarządzającego, spośród których można wymienić następujące:

 • DOW — pobieranie pliku z serwera
 • UPL — ładowanie pliku na serwer
 • PLI, PDL, SDA — aktualizacja złośliwych modułów i ustawień
 • DIR — uzyskanie listy plików obecnych w określonym folderze
 • DTK — zapisanie zawartości określonego folderu do pliku
 • OSC, STK — uruchomienie wyszukiwania określonego pliku lub folderu
 • OSF — przerwanie wyszukiwania określonego pliku
 • DEL — usunięcie określonego pliku
 • SCP — pobranie zrzutu ekranu
 • BGS — aktywowanie mikrofonu i rozpoczęcie nagrywania
 • GPRS — rozpoczęcie śledzenia współrzędnych GPS

Warto zauważyć, że gdy niektóre polecenia są wykonywane przez moduł 1.dat jako swoje własne, to inne komendy są realizowane z pomocą innych złośliwych bibliotek, które blisko komunikują się ze sobą poprzez gniazda UNIX używając następujących dwubajtowych komend:

 • 0x2633 — rozpoczęcie nagrywania z użyciem wbudowanego mikrofonu,
 • 0x2634 — zatrzymanie nagrywania,
 • 0x2635 — aktualizacja pliku konfiguracyjnego do zapisu dźwięku,
 • 0x2629 — kopiowanie listy kontaktów,
 • 0x2630 — kopiowanie listy kontaktów,
 • 0x2631 — kopiowanie wiadomości SMS,
 • 0x2632 — kopiowanie dziennika połączeń,
 • 0x2628 — przekazywanie informacji o lokalizacji urządzenia na serwer,
 • 0x2532 — przekazywanie informacji o nazwie procesu aktualnie używanej aplikacji,
 • 0x2678 — ładowanie na serwer danych wprowadzanych przez użytkownika.

Po raz kolejny analitycy bezpieczeństwa Doctor Web ostrzegają użytkowników przed instalowaniem aplikacji pobranych z niepewnych źródeł. Co więcej, chcielibyśmy przypomnieć o konieczności ochrony urządzeń mobilnych z użyciem niezawodnego oprogramowania antywirusowego. Sygnatury Android.Backdoor.260.origin i jego komponentów zostały dodane do bazy wirusów Dr.Web, tym samym te złośliwe programy nie stanowią zagrożenia dla użytkowników Antywirusów Dr.Web dla Androida

Tell us what you think

To ask Doctor Web’s site administration about a news item, enter @admin at the beginning of your comment. If your question is for the author of one of the comments, put @ before their names.


Other comments

The Russian developer of Dr.Web anti-viruses
Doctor Web has been developing anti-virus software since 1992
Dr.Web is trusted by users around the world in 200+ countries
The company has delivered an anti-virus as a service since 2007
24/7 tech support

Dr.Web © Doctor Web
2003 — 2021

Doctor Web to rosyjski producent oprogramowania antywirusowego Dr.Web. Rozwijamy nasze produkty od 1992 roku.

125124, Rosja, Moskwa, 3. ulica Jamskiego Pola 2-12A