FOR USERS

Library
My library

+ Add to library

Profile

Back to news

Aktualizacja Centrum Zarządzania Subskrypcjami (SCC) w Dr.Web AV-Desk 10.0

1 czerwca 2015, Warszawa

Doctor Web zaktualizował Centrum Zarządzania Subskrypcjami (SCC) dla swojej usługi internetowej Dr.Web AV-Desk. Unowocześnione SCC zawiera zestaw aktualizacji i poprawek w zarządzaniu subskrypcjami usługi antywirusowej Dr.Web i wprowadza kilka nowych funkcjonalności.

Od teraz subskrybenci mogą otrzymywać powiadomienia SMS o zdarzeniach powiązanych z użytkowaniem usługi, pod warunkiem, że ta funkcjonalność jest używana przez odpowiedniego dostawcę usługi.

Od teraz SCC również pozwala administratorom na generowanie pojedynczego pliku dystrybucyjnego dla kilku komputerów używających tego samego pakietu subskrypcji, co w znaczący sposób upraszcza wdrożenie oprogramowania Dr.Web.

Administrator może także określić wiadomość powitalną, która będzie wyświetlana na stronie autoryzacji subskrybentów.

Opcje dotyczące promocyjnych pakietów subskrypcji są teraz zgodne z istotą polityki promocyjnej. Lista wspieranych systemów operacyjnych zawiera system Linux. Centrum Zarządzania Subskrypcjami ma ulepszoną użyteczność dzięki wszystkim zmianom, które wpłynęły na interfejs aplikacji.

Autoryzacja OpenId nie jest już wspierana, z powodu zakończenia stosownej usługi. Od teraz indywidualne dystrybucje są używane do instalacji Dr.Web dla Android i Dr.Web dla Mac OS X.

Wcześniejsze wersje SCC, zaczynając od wersji 6.2.x, mogą być uaktualnione do wersji 10.0. Dostawcy powinni skontaktować się ze specjalistami Doctor Web w celu przeprowadzenia aktualizacji Centrum Zarządzania Subskrypcjami.

Tell us what you think

To ask Doctor Web’s site administration about a news item, enter @admin at the beginning of your comment. If your question is for the author of one of the comments, put @ before their names.


Other comments

The Russian developer of Dr.Web anti-viruses
Doctor Web has been developing anti-virus software since 1992
Dr.Web is trusted by users around the world in 200+ countries
The company has delivered an anti-virus as a service since 2007
24/7 tech support

Dr.Web © Doctor Web
2003 — 2021

Doctor Web to rosyjski producent oprogramowania antywirusowego Dr.Web. Rozwijamy nasze produkty od 1992 roku.

125124, Rosja, Moskwa, 3. ulica Jamskiego Pola 2-12A