Defend what you create

Other Resources

Zamknij

Library
My library

+ Add to library

Profile

Back to news

Nowa wersja – Dr.Web AV-Desk 10.1

14 grudnia 2017

Doctor Web opublikował wersję 10.1 swojej usługi internetowej Dr.Web AV-Desk. Zaktualizowana wersja zawiera liczne ulepszenia, a znane problemy zostały usunięte.

Ulepszenia i nowości w serwerze Dr.Web AV-Desk 10.1:

 • Dodano możliwość wyszukiwania hostów na podstawie konta użytkownika;
 • Ustawienia Agenta i Ochrony Zapobiegawczej są teraz zlokalizowane w różnych sekcjach Centrum Zarządzania Dr.Web;
 • Rekordy Agentów w Sieci antywirusowej mogą być teraz sortowane według różnych kryteriów;
 • Od teraz można wyeksportować niektóre dane z drzewa Sieci antywirusowej;
 • Od teraz Dziennik zdarzeń Serwera Dr.Web może być konfigurowany poprzez Centrum Zarządzania Dr.Web;
 • W przypadku użycia Menedżera Licencji, plik klucza licencyjnego może być automatycznie przypisany do grupy Everyone;
 • Harmonogram Serwera Dr.Web wspiera od teraz zadania asynchroniczne. Pojawiła się również możliwość przesyłania zadań z domyślnego harmonogramu;
 • Zadania na chronionych hostach mogą być od teraz uruchamiane zgodnie z UTC lub z użyciem lokalnej strefy czasowej danego hosta;
 • Administratorzy operujący tylko na określonych grupach nie mogą od teraz zatwierdzać nowych hostów sieci antywirusowej;
 • Zmodernizowano procedurę zliczania hostów dla instalatora grupowego;
 • Procedury generowania pakietów instalacyjnych dla Linuxa i macOS zostały zaktualizowane w celu zredukowania czasu generowania pakietu i ilości danych przechowywanych w pamięci podręcznej;
 • Zoptymalizowano procedury interakcji z bazą danych Serwera Dr.Web;
 • Rozmiar zamapowanego w pamięci pliku bazy danych może być od teraz regulowany z poziomu Centrum Zarządzania Dr.Web;
 • Zoptymalizowano zapytania Web API pod kątem pracy z administratorami, hostami i grupami hostów;
 • Przeprojektowano sekcję z uprawnieniami administratora;
 • Grupa podstawowa może być przypisana do hosta w zgodności z zasadami członkostwa;
 • Zaktualizowano sekcję Pomocy Centrum Zarządzania Dr.Web.

Rozwiązane problemy serwera Dr.Web AV-Desk 10.1:

 • Błąd zezwalający administratorowi o ograniczonych uprawnieniach na przywrócenie poprzedniej wersji oprogramowania serwera z użyciem kopii zapasowej;
 • Problem powodujący pojawienie się w tabelach Zagrożenia i Błędy nieprawidłowych informacji o rodzajach błędów i działaniach;
 • Problem który mógł wpływać na wydajność Serwera Dr.Web i Centrum Zarządzania Dr.Web jeśli zadania były przetwarzane w trybie wielowątkowym;
 • Problem z “kurczeniem się” bazy danych pojawiający się podczas operacji czyszczenia w systemie Windows;
 • Błąd który mógł uniemożliwiać zatwierdzenie nowych hostów do łączenia się z Serwerem Dr.Web;
 • Problem skutkujący wystąpieniem błędu podczas ładowania i wyładowywania dużych plików w sekcjach Zawartość Repozytorium i Kwarantanna Centrum Zarządzania Dr.Web;
 • Błąd pojawiający się podczas określania liczby hostów w sieci antywirusowej jeśli stosowne żądanie zostało wysłane poprzez API Dr.Web — szczególnie gdy dane były przesyłane do Mobilnego Centrum Zarządzania Dr.Web;
 • Defekt zakłócający możliwość sprawdzenia statusu baz wirusów na chronionych hostach;
 • Problem który mógł skutkować wystąpieniem błędu w sekcji Kwarantanny Centrum Zarządzania Dr.Web.

Zmiany wprowadzone w oprogramowaniu Agenta:

 • Agent Dr.Web AV-Desk (11.0.1.12060) i moduł Dr.Web AVD Agent dla Windows ze wsparciem dla Active Directory (11.00.12060) zostały zaktualizowane do wersji zgodnej z bieżącą wersją Serwera.
 • Rozwiązano również problem w Dr.Web AV-Desk Proxy (REL-1000-AV 201711250) uniemożliwiający instalację oprogramowania Agenta bez przypisanego ID jeśli serwer proxy był mocno obciążony.

Dostawcy usługi powinni skonsultować się ze specjalistami Doctor Web w celu zaktualizowania ich usługi internetowej. Oprogramowanie Usługi Antywirusowej Dr.Web zostanie zaktualizowane automatycznie.

Tell us what you think

You will be awarded one Dr.Webling per comment. To ask Doctor Web’s site administration about a news item, enter @admin at the beginning of your comment. If your question is for the author of one of the comments, put @ before their names.


Other comments

The Russian developer of Dr.Web anti-viruses
Doctor Web has been developing anti-virus software since 1992
Dr.Web is trusted by users around the world in 200+ countries
The company has delivered an anti-virus as a service since 2007
24/7 tech support

Dr.Web © Doctor Web
2003 — 2021

Doctor Web to rosyjski producent oprogramowania antywirusowego Dr.Web. Rozwijamy nasze produkty od 1992 roku.

125124, Rosja, Moskwa, 3. ulica Jamskiego Pola 2-12A