Library
My library

+ Add to library

Profile

Wróć do listy aktualności

Nowa wersja – Dr.Web AV-Desk 10.1

14 grudnia 2017

Doctor Web opublikował wersję 10.1 swojej usługi internetowej Dr.Web AV-Desk. Zaktualizowana wersja zawiera liczne ulepszenia, a znane problemy zostały usunięte.

Ulepszenia i nowości w serwerze Dr.Web AV-Desk 10.1:

 • Dodano możliwość wyszukiwania hostów na podstawie konta użytkownika;
 • Ustawienia Agenta i Ochrony Zapobiegawczej są teraz zlokalizowane w różnych sekcjach Centrum Zarządzania Dr.Web;
 • Rekordy Agentów w Sieci antywirusowej mogą być teraz sortowane według różnych kryteriów;
 • Od teraz można wyeksportować niektóre dane z drzewa Sieci antywirusowej;
 • Od teraz Dziennik zdarzeń Serwera Dr.Web może być konfigurowany poprzez Centrum Zarządzania Dr.Web;
 • W przypadku użycia Menedżera Licencji, plik klucza licencyjnego może być automatycznie przypisany do grupy Everyone;
 • Harmonogram Serwera Dr.Web wspiera od teraz zadania asynchroniczne. Pojawiła się również możliwość przesyłania zadań z domyślnego harmonogramu;
 • Zadania na chronionych hostach mogą być od teraz uruchamiane zgodnie z UTC lub z użyciem lokalnej strefy czasowej danego hosta;
 • Administratorzy operujący tylko na określonych grupach nie mogą od teraz zatwierdzać nowych hostów sieci antywirusowej;
 • Zmodernizowano procedurę zliczania hostów dla instalatora grupowego;
 • Procedury generowania pakietów instalacyjnych dla Linuxa i macOS zostały zaktualizowane w celu zredukowania czasu generowania pakietu i ilości danych przechowywanych w pamięci podręcznej;
 • Zoptymalizowano procedury interakcji z bazą danych Serwera Dr.Web;
 • Rozmiar zamapowanego w pamięci pliku bazy danych może być od teraz regulowany z poziomu Centrum Zarządzania Dr.Web;
 • Zoptymalizowano zapytania Web API pod kątem pracy z administratorami, hostami i grupami hostów;
 • Przeprojektowano sekcję z uprawnieniami administratora;
 • Grupa podstawowa może być przypisana do hosta w zgodności z zasadami członkostwa;
 • Zaktualizowano sekcję Pomocy Centrum Zarządzania Dr.Web.

Rozwiązane problemy serwera Dr.Web AV-Desk 10.1:

 • Błąd zezwalający administratorowi o ograniczonych uprawnieniach na przywrócenie poprzedniej wersji oprogramowania serwera z użyciem kopii zapasowej;
 • Problem powodujący pojawienie się w tabelach Zagrożenia i Błędy nieprawidłowych informacji o rodzajach błędów i działaniach;
 • Problem który mógł wpływać na wydajność Serwera Dr.Web i Centrum Zarządzania Dr.Web jeśli zadania były przetwarzane w trybie wielowątkowym;
 • Problem z “kurczeniem się” bazy danych pojawiający się podczas operacji czyszczenia w systemie Windows;
 • Błąd który mógł uniemożliwiać zatwierdzenie nowych hostów do łączenia się z Serwerem Dr.Web;
 • Problem skutkujący wystąpieniem błędu podczas ładowania i wyładowywania dużych plików w sekcjach Zawartość Repozytorium i Kwarantanna Centrum Zarządzania Dr.Web;
 • Błąd pojawiający się podczas określania liczby hostów w sieci antywirusowej jeśli stosowne żądanie zostało wysłane poprzez API Dr.Web — szczególnie gdy dane były przesyłane do Mobilnego Centrum Zarządzania Dr.Web;
 • Defekt zakłócający możliwość sprawdzenia statusu baz wirusów na chronionych hostach;
 • Problem który mógł skutkować wystąpieniem błędu w sekcji Kwarantanny Centrum Zarządzania Dr.Web.

Zmiany wprowadzone w oprogramowaniu Agenta:

 • Agent Dr.Web AV-Desk (11.0.1.12060) i moduł Dr.Web AVD Agent dla Windows ze wsparciem dla Active Directory (11.00.12060) zostały zaktualizowane do wersji zgodnej z bieżącą wersją Serwera.
 • Rozwiązano również problem w Dr.Web AV-Desk Proxy (REL-1000-AV 201711250) uniemożliwiający instalację oprogramowania Agenta bez przypisanego ID jeśli serwer proxy był mocno obciążony.

Dostawcy usługi powinni skonsultować się ze specjalistami Doctor Web w celu zaktualizowania ich usługi internetowej. Oprogramowanie Usługi Antywirusowej Dr.Web zostanie zaktualizowane automatycznie.

Tell us what you think

To ask Doctor Web’s site administration about a news item, enter @admin at the beginning of your comment. If your question is for the author of one of the comments, put @ before their names.


Other comments