FOR USERS

Library
My library

+ Add to library

Profile

Back to news

Aktualizacja produktów Dr.Web dla UNIX do wersji 11.0.3

23 sierpnia 2017

Rosyjska firma antywirusowa Doctor Web opublikowała Antywirusa Dr.Web 11.0.3 dla Serwerów Pocztowych Unix i zaktualizowała do wersji 11.0.3 Antywirusa Dr.Web dla Linuxa, Antywirusa Dr.Web dla Serwerów Unix i Antywirusa Dr.Web dla Bram Internetowych Unix. Aktualizacja zapewnia nowe funkcjonalności.

Dr.Web dla Serwerów Pocztowych Unix:

 • Zupełnie nowa architektura — od teraz, zamiast integracji z serwerami poczty, produkt współdziała z nimi używając standardowych usług serwerów pocztowych (Milter, Spamd, Rspamd);
 • Od teraz produkt może być transparentnie zintegrowany z kanałami komunikacyjnymi używającymi standardowych protokołów SMTP, POP3 i IMAP (ten tryb jest dostępny tylko dla GNU/Linux);
 • Niepożądana zawartość przychodzących wiadomości e-mail jest teraz zapisywana w oddzielnych, chronionych hasłem archiwach, zamiast w kwarantannie;
 • Interfejs Webmin został zastąpiony przez własny interfejs zarządzający oparty na stronie www;
 • Dane z usług OpenLDAP i Active Directory mogą być teraz używane w regułach filtrowania poczty;
 • Statystyki o statusie produktu i powiadomienia o ważnych zdarzeniach (np. dotyczące zablokowanych wiadomości e-mail) mogą być teraz przesyłane poprzez SNMP;
 • Od teraz można użyć modułu Clamd do skanowania wiadomości w serwerach poczty nie wykorzystujących Milter/Spamd/Rspamd;
 • Walidacja adresów nadawcy/odbiorcy z użyciem DNSxL.

Antywirus Dr.Web dla Linuxa:

 • Dodano możliwość skanowania wiadomości e-mail odbieranych z użyciem protokołów IMAP(S)/POP3(S).
 • Dodano możliwość skanowania wiadomości e-mail wysyłanych z użyciem protokołu SMTP(S).

Dr.Web dla Serwerów Unix:

 • Dodano wsparcie dla Samba 4.6.

Dr.Web dla Bram Internetowych Unix:

 • Gdy dojdzie do zablokowania zapytania, moduł icapd wyświetli jego źródło.
 • Od teraz dla białej i czarnej listy można określić plik zawierający listę stron www.

Aby zaktualizować program Dr.Web dla Unix zainstalowany z repozytorium, użyj menedżera pakietów w Twoim systemie. Jeśli zainstalowałeś Dr.Web z użyciem pakietu uniwersalnego, pobierz zaktualizowaną dystrybucję i ponownie zainstaluj aplikację.

Użytkownicy Antywirusa Dr.Web dla Linuxa do zainstalowania programu muszą użyć jego zaktualizowanej dystrybucji.

Tell us what you think

To ask Doctor Web’s site administration about a news item, enter @admin at the beginning of your comment. If your question is for the author of one of the comments, put @ before their names.


Other comments

The Russian developer of Dr.Web anti-viruses
Doctor Web has been developing anti-virus software since 1992
Dr.Web is trusted by users around the world in 200+ countries
The company has delivered an anti-virus as a service since 2007
24/7 tech support

Dr.Web © Doctor Web
2003 — 2021

Doctor Web to rosyjski producent oprogramowania antywirusowego Dr.Web. Rozwijamy nasze produkty od 1992 roku.

125124, Rosja, Moskwa, 3. ulica Jamskiego Pola 2-12A