FOR USERS

Library
My library

+ Add to library

Profile

Back to news

Nowe reguły prawomocnego blokowania pirackich licencji Dr.Web

1 sierpnia 2017

Doctor Web ogłasza wprowadzenie nowych reguł zarządzania blokowaniem i wymianą pirackich plików kluczy Dr.Web.

Aktualizacja reguł antypirackich dla użytkowników Dr.Web

Zgodnie z nowymi regułami licencje bez Centrum Zarządzania Dr.Web Enterprise Security Suite, które zostaną określone jako pirackie, będą blokowane w trybie natychmiastowym.

Jeśli dany użytkownik jest osobą prawną, przywrócenie licencji jest przeprowadzane poprzez odpowiednie zgłoszenie w systemie pomocy technicznej. Link do tego zgłoszenia będzie wysłany pocztą elektroniczną natychmiast po zablokowaniu licencji. Klient będzie musiał wyjaśnić, w jaki sposób jego licencja została “spiratowana” i jakie środki zapobiegawcze podejmie, aby zapewnić brak możliwości powtórzenia się takiej sytuacji w przyszłości.

Tak jak poprzednio, użytkownicy biznesowi mogą wymienić posiadaną licencję Dr.Web trzy razy za darmo, jeśli dana licencja wygaśnie za nie mniej niż 30 dni. W przeciwnym wypadku muszą zakupić odnowienie licencji.

Reguły dla użytkowników domowych pozostają bez zmian: darmowa wymiana licencji jest możliwa tylko jeden raz.

Więcej o nowych regulacjach firmy w zakresie blokowania i wymiany pirackich licencji możesz dowiedzieć się tutaj.

Tell us what you think

To ask Doctor Web’s site administration about a news item, enter @admin at the beginning of your comment. If your question is for the author of one of the comments, put @ before their names.


Other comments

The Russian developer of Dr.Web anti-viruses
Doctor Web has been developing anti-virus software since 1992
Dr.Web is trusted by users around the world in 200+ countries
The company has delivered an anti-virus as a service since 2007
24/7 tech support

Dr.Web © Doctor Web
2003 — 2021

Doctor Web to rosyjski producent oprogramowania antywirusowego Dr.Web. Rozwijamy nasze produkty od 1992 roku.

125124, Rosja, Moskwa, 3. ulica Jamskiego Pola 2-12A