FOR USERS

Library
My library

+ Add to library

Profile

Back to news

Doctor Web: Niebezpieczny trojan bankowy dla Androida uzyskuje kontrolę nad urządzeniami mobilnymi

19 lipca 2017

Analitycy bezpieczeństwa Doctor Web przebadali wielofunkcyjnego trojana bankowego nazwanego Android.BankBot.211.origin, który zmusza użytkowników do udzielenia mu dostępu do Usługi Dostępności. Złośliwy program wykorzystuje Usługę Dostępności do kontrolowania urządzeń mobilnych i wykradania poufnych informacji o klientach banków. Gdy trojan został zauważony po raz pierwszy, atakował tylko rezydentów Turcji, jednakże jego lista celów została wkrótce rozszerzona i obecnie stanowi on zagrożenie dla użytkowników w wielu krajach.

Android.BankBot.211.origin jest dystrybuowany pod płaszczykiem niegroźnych programów, na przykład jako Adobe Flash Player. Gdy użytkownik zainstaluje i uruchomi trojana, jego moduł bankowy próbuje uzyskać dostęp do Usługi Dostępności. W tym celu Android.BankBot.211.origin wyświetla okno z żądaniem, które pojawia się przy każdej próbie jego zamknięcia i nie pozwala na normalne używanie urządzenia.

#drweb #drweb

Usługa Dostępności ułatwia pracę ze smartfonami i tabletami z Androidem i jest używana na wiele sposobów, w tym jako pomoc w korzystaniu z tych urządzeń dla osób niepełnosprawnych. Pozwala ona programom na samodzielne klikanie po różnych elementach interfejsu, takich jak przyciski w okienkach dialogowych i w menu systemowych. Trojan wymusza na użytkowniku udzielenie mu dostępu do tej usługi i używa jej do samodzielnego dodania się do listy administratorów urządzenia. Następnie Android.BankBot.211.origin ustawia siebie jako domyślnego menedżera wiadomości i uzyskuje dostęp do funkcji przechwytywania ekranu. Tym wszystkim działaniom towarzyszy wyświetlanie żądań systemowych, które mogą być przeoczone przez użytkownika, ponieważ złośliwy program natychmiast je potwierdza. Jeśli w późniejszym etapie posiadacz urządzenia spróbuje wyłączyć dowolną funkcję pozyskaną przez Android.BankBot.211.origin, trojan bankowy uniemożliwi taką operację i cofnie użytkownika do poprzedniego menu systemowego.

Po pomyślnej infekcji trojan łączy się ze swoją usługą kontrolno-zarządzającą, rejestruje w niej urządzenie mobilne i oczekuje na dalsze polecenia. Android.BankBot.211.origin może wykonywać następujące działania:

 • Wysyłać SMS zawierający określony tekst na numer określony w poleceniu;
 • Wysyłać na serwer dane SMS zapisane w pamięci urządzenia;
 • Przekazać na serwer informacje o zainstalowanych aplikacjach, listę kontaktów i dane o wykonanych połączeniach telefonicznych;
 • Otworzyć link określony w poleceniu;
 • Zmienić adres centrum zarządzania.

Dodatkowo złośliwy program śledzi wszystkie przychodzące wiadomości SMS i wysyła je do cyberprzestępców.

Oprócz standardowych komend cyberprzestępcy mogą wysyłać do trojana specjalne polecenia. Zawierają one zaszyfrowane informacje o aplikacjach, które trojan bankowy spodziewa się zaatakować. Gdy Android.BankBot.211.origin otrzyma takie polecenie, może:

 • Wyświetlić fałszywy formularz do wprowadzenia poświadczeń logowania na wierzchu uruchomionych programów bankowych;
 • Wyświetlić phishingowe okienko dialogowe proszące użytkowników o wprowadzenie szczegółów ich kart bankowych (na przykład, podczas dokonywania zakupu w Google Play);
 • Zablokować działanie antywirusów i innych aplikacji które mogą zakłócać pracę trojana.

Android.BankBot.211.origin może atakować użytkowników dowolnych aplikacji. Cyberprzestępcy muszą jedynie zaktualizować plik konfiguracyjny z listą programów wybranych jako cel dla wirusa. Trojan bankowy otrzymuje tą listę z chwilą podłączenia się do serwera kontrolno-zarządzającego. Gdy został zauważony po raz pierwszy, cyberprzestępcy byli zainteresowani tylko klientami tureckich banków, jednakże później ta lista została rozszerzona i obecnie wirus zagraża rezydentom innych krajów, włączając Niemcy, Australię, Polskę, Francję, Wielką Brytanię i USA. W chwili opublikowania tego artykułu lista programów atakowanych przez trojana zawierała ponad 50 aplikacji zaprojektowanych do działania w ramach systemów płatności, zdalnych usług bankowych (remote banking services - RBS), jak i innego oprogramowania.

Oto przykłady fałszywych okienek które mogą być wyświetlane przez Android.BankBot.211.origin:

#drweb #drweb #drweb
#drweb #drweb #drweb

Trojan zbiera również informacje o wszystkich uruchomionych aplikacjach i działaniach użytkownika przeprowadzanych w ramach ich obsługi. Na przykład, śledzi on dostępne pola tekstowe, elementy menu i loguje naciśnięcia klawiszy i innych komponentów interfejsu użytkownika.

Co więcej, Android.BankBot.211.origin jest zdolny do wykradania poświadczeń logowania i innych informacji autentykacyjnych wprowadzanych przez użytkowników podczas autoryzacji w dowolnych programach lub na dowolnych stronach www. Aby wykradać hasła, trojan pobiera zrzut ekranu z chwilą każdego naciśnięcia klawisza; w rezultacie pozyskuje on wymaganą sekwencję znaków zanim zostaną one ukryte. Następnie informacje wprowadzone do wyświetlonych pól i wszystkie zapisane zrzuty ekranu są wysyłane na serwer kontrolno-zarządzający.

#drweb

Z przyczyny faktu, że Android.BankBot.211.origin chroni się przed usunięciem, to w celu jego zwalczenia muszą być przeprowadzone następujące działania:

 • Uruchomienie zainfekowanego smartfona lub tabletu w trybie awaryjnym;
 • Zalogowanie się do ustawień systemowych i przejście do listy administratorów urządzenia;
 • Wyszukanie na liście trojana i usunięcie stosownych uprawnień (w tym miejscu złośliwy program będzie próbował przestraszyć posiadacza urządzenia ostrzegając go przed możliwą utratą wszystkich ważnych dla niego danych, ale jest to tylko podstęp — pliki nie są zagrożone);
 • Zrestartowanie urządzenia, przeprowadzenie pełnego skanowania antywirusowego i usunięcie trojana po zakończeniu skanowania.

Wszystkie znane wersje Android.BankBot.211.origin są z powodzeniem wykrywane przez Antywirusy Dr.Web, tym samym ten trojan bankowy nie stanowi żadnego zagrożenia dla naszych użytkowników.

Więcej na temat tego trojana

Tell us what you think

To ask Doctor Web’s site administration about a news item, enter @admin at the beginning of your comment. If your question is for the author of one of the comments, put @ before their names.


Other comments

The Russian developer of Dr.Web anti-viruses
Doctor Web has been developing anti-virus software since 1992
Dr.Web is trusted by users around the world in 200+ countries
The company has delivered an anti-virus as a service since 2007
24/7 tech support

Dr.Web © Doctor Web
2003 — 2022

Doctor Web to rosyjski producent oprogramowania antywirusowego Dr.Web. Rozwijamy nasze produkty od 1992 roku.

125124, Rosja, Moskwa, 3. ulica Jamskiego Pola 2-12A