FOR USERS

Library
My library

+ Add to library

Profile

Back to news

Aktualizacja komponentów w Dr.Web 11.0 dla Windows, narzędziach leczących Dr.Web CureIt! i Dr.Web CureNet!, Dr.Web KATANA 1.0, Dr.Web Enterprise Security Suite 10.0, Dr.Web 11.0 dla MS Exchange, Dr.Web dla Microsoft ISA Server i Forefront TMG, Dr.Web 11.0 dla IBM Lotus Domino i Dr.Web AV-Desk 10.0

26 kwietnia 2017

Doctor Web zaktualizował SpIDer Agent dla Windows (11.0.12.04210); Dr.Web Control Service (11.0.12.03240); Dr.Web Scanner SE (11.0.8.04130); Dr.Web Net filtering Service (11.1.10.03140); moduł Dr.Web Anti-rootkit API (11.1.9.201703200); Dr.Web Scanning Engine (11.1.9.201704170); Dr.Web Firewall dla Windows (11.1.5.02200); moduł Dr.Web Updater (11.0.16.03060); Dr.Web Security Space, moduły instalatora Antywirusa dla Windows (11.0.14.03060) i instalatora Antywirusa Dr.Web dla serwerów Windows (11.0.14.02170); Dr.Web Tips (11.0.4.04120); moduł antyexploit Dr.Web Shellguard (11.01.08.04030); instalator Agenta Dr.Web AV-Desk dla Windows (11.0.4.04180); instalator Agenta Dr.Web Enterprise dla Windows (11.0.4.04180) i skrypty konfiguracyjne. Aktualizacja oferuje nowe funkcjonalności i zmiany we wnętrzu modułów, oraz rozwiązuje znane problemy.

Dodatkowo w ramach aktualizacji w Antywirusie Dr.Web i Dr.Web Security Space dodano Klienta Dr.Web Amsi (11.0.0.201612120), nowy moduł odpowiedzialny za sprawdzanie skryptów Windows Script Host i PowerShell.

W Agencie dla Antywirusa Dr.Web Dr.Web Security Space i Antywirusa Dr.Web dla Windows Servers wprowadzono następujące zmiany:

 • Dodano wsparcie dla języka arabskiego i perskiego (Farsi);
 • Dodano wsparcie dla nowego modułu Klienta Dr.Web Amsi;
 • Statystyki mogą być teraz przeglądane w trybie użytkownika Agenta;
 • Wiadomości o błędach skanowania są od teraz wyświetlane prawidłowo podczas tworzenia i przywracania kopii Zapobiegania Utracie Danych;
 • Poprawiono stabilność pracy agenta; wyeliminowano problemy które mogły doprowadzić do nieprawidłowego zakończenia pracy programu w następujących sytuacjach: podczas próby utworzenia kopii chronionej w sytuacji braku zmian w chronionych folderach; podczas próby dostępu do systemu; jak i podczas próby dostępu tuż po aktualizacji komponentów;
 • Wprowadzono zmiany w procedurze rejestracji numeru seryjnego i pozyskiwania trzymiesięcznej licencji demonstracyjnej dla komputerów pracujących pod kontrolą Windows XP;
 • Od teraz podczas tworzenia lub edycji reguł dla plików, folderów i aplikacji wykluczonych ze skanowania można kopiować zawarte w nich ścieżki;
 • Poprawiono jakość wyświetlania okien agenta w przypadku wybrania w Windows kontrastowych tematów ekranu;
 • Wyeliminowano defekt powodujący pozostawanie wartości pola "Ścieżka" w stanie nieaktywnym po tym, jak zostało ono zmienione przez użytkownika w oknie wyświetlającym pliki przywrócone z kwarantanny.

Zmiany wprowadzone w Agencie Dr.Web Enterprise Security Suite i Dr.Web AV-Desk:

 • Wyeliminowano problem pojawiania się wiadomości wyskakujących w przypadku gdy opcja "Pokaż powiadomienia na pulpicie" została wyłączona na chronionym hoście;
 • Wyeliminowano również problem nieprawidłowego wyświetlania ikony Dr.Web na stacjach z przestarzałymi bazami wirusów i bez połączenia z serwerem.

Zmiany wprowadzone w Control Service dla Antywirusa Dr.Web, Dr.Web Security Space i Antywirusa Dr.Web dla Windows Servers:

 • Poprawiono procedurę analizy istniejących licencji użytkownika, można więc wybrać jako licencję bieżącą tą, która najbardziej odpowiada użytkownikowi;
 • Poprawiono integrację z Windows Security Center (Centrum Akcji);
 • Rozszerzono funkcję Zapobiegania Utracie Danych:
  • Foldery kopii zapasowych znajdujące się na różnych dyskach mogą być od teraz usuwane bez konieczności ponownego otwarcia okna ustawień;
  • Usunięto również problem uniemożliwiający normalną pracę tej funkcjonalności po przywróceniu ustawień antywirusa do ich domyślnych wartości;
  • Wyeliminowano problem powodujący wyświetlenie w ustawieniach agenta nieprawidłowej wiadomości ("Wystąpił nieznany błąd. Wybierz inny dysk do zapisania kopii...") podczas pracy w trybie użytkownika;
 • Skorygowano defekt uniemożliwiający użytkownikom zablokowanie zadań drukowania;
 • Rozwiązano problem który mógł doprowadzić do wyłączenia SpIDer Gate i Kontroli Rodzicielskiej po ponownym uruchomieniu chronionego komputera.

Zmiany wprowadzone w Control Service dla Dr.Web Enterprise Security Suite i Dr.Web AV-Desk:

 • Usunięto błąd powodujący na chronionej stacji (pracującej przez dłuższy czas bez ponownego uruchomienia) zaprzestanie powiadamiania serwera o nieaktualnych bazach wirusów;
 • Rozwiązano problem po stronie stacji powodujący utratę połączenia z serwerem, jeśli informacja na temat czasu modyfikacji dodana do kwarantanny była nieprawidłowa;
 • Rozwiązano problem wywołujący okresowe wyzerowanie zdefiniowanych przez użytkownika ustawień agenta;
 • Poprawiono błąd polegający na tym, że ustawienia dodatkowo zainstalowanych komponentów nie były na czas pobierane z serwera;
 • Usunięto błędy mogące powodować problemy podczas przesyłania z serwera do agenta list wykluczeń dla aplikacji;
 • Rozwiązano problem powodujący pojawianie się w konsoli serwera nieprawidłowych wiadomości o niebezpiecznych błędach połączenia z chwilą przejścia agenta na stacji w tryb uśpienia;
 • Poprawiono integrację z Windows Security Center (Centrum Akcji).

Zmiany wprowadzone w skanerze dla Antywirusa Dr.Web, Dr.Web Security Space, Antywirusa Dr.Web dla Windows Servers, Dr.Web Enterprise Security Suite i Dr.Web AV-Desk:

 • Od teraz klucze /ARW, /GO i /ST działają już poprawnie;
 • Poprawiono przeglądanie ogólnych rezultatów neutralizacji plików jeśli jeden lub więcej z nich nie mógł być przeniesiony do kwarantanny;
 • Niektóre z elementów okien skanera są od teraz lepiej wyświetlane w przypadku użycia tematów pulpitu Windows o podwyższonym kontraście.

Zmiany wprowadzone w usłudze Net filtering dla Dr.Web Security Space:

 • Dodano nową kategorię "Anonimizery" w Kontroli Rodzicielskiej.

Zmiany wprowadzone w usłudze Net filtering dla Antywirusa Dr.Web, Dr.Web Security Space, Antywirusa Dr.Web dla Windows Servers, Dr.Web Enterprise Security Suite i Dr.Web AV-Desk:

 • Poprawiono przetwarzanie protokołu SSL 2.0 jeśli kolejne połączenia zostaną zestawione z użyciem bardziej bezpiecznego protokołu;
 • Wprowadzono zmiany w stronie www wyświetlanej podczas zablokowania dostępu do stron www obecnych na czarnej liście w Kontroli Rodzicielskiej;
 • Wyeliminowano problem skutkujący błędem logowania w sytuacji gdy usługa Dr.Web Net filtering ulegnie zamknięciu.

Zmiany wprowadzone w usłudze skanowania:

 • Usunięto defekt powodujący niepobranie modułu Antyspam na komputerach działających pod kontrolą Windows XP SP2 i Windows Server 2003 R2 SP2;
 • Rozwiązano problem powiązany z parametrem /I dla poczty i podejrzanych plików w skanerze konsolowym;
 • Dodano rekord zdarzenia do dziennika EventLog w sytuacji, gdy wynik wskazujący na nieprawidłowe określenie rodzaju zagrożenia zostanie odebrany z usługi Chmury Dr.Web.

Zmiany wprowadzone w instalatorze Dr.Web Security Space, Antywirusa Dr.Web dla Windows:

 • Dodano wsparcie dla języka arabskiego i perskiego (Farsi);
 • Poprawiono problem uniemożliwiający wyświetlanie w polach do wprowadzania danych stosownego menu kontekstowego.

Zmiany wprowadzone w instalatorze Antywirusa Dr.Web dla Windows Servers:

 • Rozwiązano problem powodujący nieprawidłowe zakończenie pracy komponentu podczas nasłuchiwania kodu potwierdzenia w sytuacji gdy Dr.Web dla Windows Servers został zmieniony lub usunięty.

Zmiany wprowadzone w Dr.Web Tips dla Dr.Web Security Space:

 • Dodano porady w języku arabskim i perskim (Farsi).

Zmiany wprowadzone w Antywirusie Dr.Web, Dr.Web Security Space, Dr.Web Enterprise Security Suite i Dr.Web AV-Desk:

 • Dodano wsparcie dla języka arabskiego i perskiego (Farsi);
 • Wprowadzono drobne poprawki w tekstach wyświetlanych w interfejsie programu i poprawiono jego lokalizację.

Zmiany wprowadzone w module Antyexploit dla Antywirusa Dr.Web, Dr.Web Security Space, Dr.Web Enterprise Security Suite, Dr.Web AV-Desk i Dr.Web KATANA:

 • Wyeliminowano problem powiązany z systemem ochrony GameGuard, objawiający się okazjonalnymi fałszywymi alarmami (false-positives) w grze ArcheAge.

Zmiany wprowadzone w instalatorze Agenta Dr.Web AV-Desk dla Windows:

 • Dodano wsparcie dla języka arabskiego i perskiego (Farsi);
 • Wiadomości pojawiające się podczas instalacji dotyczące ilości wolnego miejsca na dysku są od teraz wyświetlane prawidłowo;
 • Zaktualizowano umowę licencyjną;
 • Program 360 Total Security obecny na stacji jest od teraz wykrywany podczas instalacji Agenta Dr.Web;
 • Aplikacja jest od teraz kompatybilna z wtyczkami Dr.Web 11.0 dla IBM Lotus Domino i Dr.Web 11.0 dla MS Exchange;
 • Rozwiązano problem z usuwaniem komponentu SpIDer Guard podczas aktualizacji agenta z wersji 6 do 11.

Zmiany wprowadzone w instalatorze Agenta Dr.Web Enterprise dla Windows:

 • Dodano wsparcie dla języka arabskiego i perskiego (Farsi);
 • Wyeliminowano problem z usuwaniem komponentu SpIDer Guard podczas aktualizacji agenta z wersji 6 do 11;
 • Wiadomości pojawiające się podczas instalacji dotyczące ilości wolnego miejsca na dysku są od teraz wyświetlane prawidłowo;
 • Program Lumension Endpoint Security obecny na stacji jest od teraz wykrywany podczas instalacji Agenta Dr.Web.

Aktualizacja będzie przeprowadzona automatycznie, jednakże wymagane będzie ponowne uruchomienie systemu.

Tell us what you think

To ask Doctor Web’s site administration about a news item, enter @admin at the beginning of your comment. If your question is for the author of one of the comments, put @ before their names.


Other comments

The Russian developer of Dr.Web anti-viruses
Doctor Web has been developing anti-virus software since 1992
Dr.Web is trusted by users around the world in 200+ countries
The company has delivered an anti-virus as a service since 2007
24/7 tech support

Dr.Web © Doctor Web
2003 — 2021

Doctor Web to rosyjski producent oprogramowania antywirusowego Dr.Web. Rozwijamy nasze produkty od 1992 roku.

125124, Rosja, Moskwa, 3. ulica Jamskiego Pola 2-12A