Defend what you create

Other Resources

Zamknij

Library
My library

+ Add to library

Profile

Back to news

Aktualizacja komponentów w Dr.Web 11.0 dla Windows, Dr.Web KATANA 1.0, Dr.Web Enterprise Security Suite 10.0, Dr.Web 11.0 dla MS Exchange, Dr.Web dla Microsoft ISA Server i Forefront TMG, Dr.Web 11.0 dla IBM Lotus Domino i Dr.Web AV-Desk 10.0

8 lutego 2017

Rosyjska firma antywirusowa Doctor Web zaktualizowała następujące komponenty w wielu produktach Dr.Web: moduł Aktualizatora Dr.Web (11.0.15.01300), Usługę Zarządzania Dr.Web (11.0.11.01270), Dr.Web SysInfo (11.1.4.201701250), Silnik Skanujący Dr.Web (11.1.7.201701260), moduł API Anty-rootkit Dr.Web (11.1.7.201702010), usługę Dr.Web Net filtering (11.1.8.01230), Firewall Dr.Web dla Windows (11.1.4.12270), moduły sterownika Firewalla Dr.Web dla Windows (11.01.05.01270) i sterownika Dr.Web Net Filter dla Windows (11.1.4.01231), moduł Samoochrony Dr.Web – Dr.Web SelfPROtect (11.01.07.01230), Monitor Systemu Plików Dr.Web (11.01.04.01230), moduł Dr.Web device Guard dla Windows (11.01.05.01230), moduł Dr.Web Hypervisor (11.1.0.201701301), moduł anty-exploit Dr.Web Shellguard (11.01.07.01270) i moduł Porad Dr.Web (11.0.3.01230). Zaktualizowano również Agenta Dr.Web KATANA (11.0.6.201701310) i Usługę Zarządzania Dr.Web KATANA (11.1.5.01300) w Dr.Web KATANA 1.0. Aktualizacja oferuje nowe funkcjonalności i usuwa znane problemy.

Aktualizator Dr.Web (w Dr.Web Enterprise Security Suite):

 • Rozwiązano problem uniemożliwiający przeprowadzenie instalacji Agenta na chronionych hostach gdy aktualizacja plików językowych Agenta Dr.Web dla Windows była wyłączona z poziomu serwera.

Usługa Zarządzania:

 • Wyeliminowano problem skutkujący nieprawidłowym wyświetlaniem statusu komponentów ochrony w menu Agenta działającego w trybie użytkownika.

Dr.Web SysInfo:

 • Naprawiono problem skutkujący pojawianiem się zduplikowanych wpisów w generowanych raportach.
 • Od teraz komponenty potrafią zbierać informacje o dwóch wtyczkach: Dr.Web dla MS Exchange i Dr.Web dla Microsoft ISA Server i Forefront TMG.
 • Wyeliminowano również problem uniemożliwiający zebranie przez Dr.Web SysInfo plików XML zawierających dane repozytorium.

Silnik Skanujacy Dr.Web:

 • Zoptymalizowano zużycie pamięci.
 • Aktualizacja rozwiązuje również problem uniemożliwiający prawidłowe przetwarzanie parametrów skanera konsolowego /aar:i lub /acn:i.
 • Wyeliminowano również problem uniemożliwiający prawidłowe wyświetlanie w oknie terminala lub w pliku dziennika skanera konsolowego nazwy właściciela pliku klucza Dr.Web zapisanej Cyrylicą.
 • Rozwiązano problem uniemożliwiający tworzenie plików zrzutu w przypadku, gdy komponent zakończył swoją pracę w sposób nieprawidłowy w ramach nieadministracyjnego konta użytkownika.

API Anty-rootkit:

 • Zredukowano czas uruchamiania się komputera.
 • Skrócono czas uruchamiania się aplikacji przy braku dostępności połączenia z Internetem.
 • Rozwiązano problem uniemożliwiający prawidłowe wyświetlanie informacji o certyfikacie gdy zawierała ona symbole UTF-8.
 • Od teraz funkcjonalność wyświetlania ikony na pasku zadań (dla Dr.Web Enterprise Security Suite) działa już prawidłowo.

Usługa Dr.Web Net filtering:

 • Zoptymalizowano procedury skanowania strumieni wideo.
 • Usunięto również problem uniemożliwiający łączenie się Skype z usługą testowania jakości dźwięku, jeśli został dodany do listy wyjątków SpIDer Gate i została włączona opcja weryfikacji podpisu cyfrowego.
 • Wyeliminowano problem w Windows 10 RS1 nieprawidłowego wykazywania niedostępności połączenia sieciowego.

Firewall Dr.Web dla Windows:

 • Poprawiono procedury aktualizacji modułu.

Sterownik Firewalla Dr.Web dla Windows:

 • Od teraz aplikacje WSL są wspierane na maszynach pracujących pod kontrolą nadchodzącej wersji Windows 10 RS2.
 • Usunięto problem skutkujący awarią systemu (crash) w chwili gdy aplikacje zestawiały połączenia VPN.
 • Usunięto również problemy z kompatybilnością pomiędzy komponentem i aplikacją AdGuard, co z kolei powodowało problemy z połączeniami w Skype.
 • Rozwiązano problem skutkujący utratą połączenia z Internetem w chwili uruchomienia gry Gears of War.

Sterownik Dr.Web Net Filter dla Windows, Dr.Web device Guard dla Windows, Dr.Web Hypervisor, Porady Dr.Web i Usługa Zarządzania Dr.Web KATANA:

 • Wszystkie są od teraz kompatybilne z nowymi procesorami firmy Intel.

Moduł Samoochrony:

 • Rozwiązano problem zakłócający działanie oprogramowania Virtual Box (co również poskutkowało wprowadzeniem poprawki usuwającej błędy w VB). Jeśli Virtual Box nadal nie działa prawidłowo, mimo zaktualizowania Dr.Web, konieczne jest zaktualizowanie tego oprogramowania do jego najnowszej wersji.
 • Rozwiązano również problem wywołujący blokowanie dostępu do dysku systemowego gdy włączona była opcja blokowania nośników wymiennych.
 • Od teraz, gdy dojdzie do zablokowania urządzeń wejściowych (mysz, ekran, klawiatura) z przyczyny dokonania próby zdalnego dostępu do okien aplikacji Dr.Web i jej ikony na pasku zadań, żytkownicy mogą użyć standardowej kombinacji klawiszy w celu przełączenia się na inne okno i odblokowania tychże urządzeń.

Dr.Web Shellguard:

 • Zaktualizowano ochronę przed exploitami (Anty-exploit).

Agent Dr.Web KATANA:

 • Rozwiązano problem zezwalający użytkownikom na dodanie reguły Ochrony Zapobiegawczej dla konkretnej aplikacji bez określania jej lokalizacji.
 • Usunięto również problem wywołujący brak aktywności przycisku do otrzymania licencji w sytuacji, gdy dostęp do Menedżera Licencji był realizowany z użyciem linku zamieszczonego w powiadomieniu o wygaśnięciu licencji.

Aktualizacja będzie przeprowadzona automatycznie, jednakże konieczne będzie ponowne uruchomienie systemu.

Tell us what you think

You will be awarded one Dr.Webling per comment. To ask Doctor Web’s site administration about a news item, enter @admin at the beginning of your comment. If your question is for the author of one of the comments, put @ before their names.


Other comments

The Russian developer of Dr.Web anti-viruses
Doctor Web has been developing anti-virus software since 1992
Dr.Web is trusted by users around the world in 200+ countries
The company has delivered an anti-virus as a service since 2007
24/7 tech support

Dr.Web © Doctor Web
2003 — 2020

Doctor Web to rosyjski producent oprogramowania antywirusowego Dr.Web. Rozwijamy nasze produkty od 1992 roku.

125124, Rosja, Moskwa, 3. ulica Jamskiego Pola 2-12A