FOR USERS

Library
My library

+ Add to library

Profile

Back to news

Aktualizacja komponentów w Dr.Web 11.0 dla Windows, Dr.Web KATANA 1.0, Dr.Web Enterprise Security Suite 10.0, Dr.Web 11.0 dla MS Exchange, Dr.Web dla Microsoft ISA Server i Forefront TMG, Dr.Web 11.0 dla IBM Lotus Domino i Dr.Web AV-Desk 10.0

8 lutego 2017

Rosyjska firma antywirusowa Doctor Web zaktualizowała następujące komponenty w wielu produktach Dr.Web: moduł Aktualizatora Dr.Web (11.0.15.01300), Usługę Zarządzania Dr.Web (11.0.11.01270), Dr.Web SysInfo (11.1.4.201701250), Silnik Skanujący Dr.Web (11.1.7.201701260), moduł API Anty-rootkit Dr.Web (11.1.7.201702010), usługę Dr.Web Net filtering (11.1.8.01230), Firewall Dr.Web dla Windows (11.1.4.12270), moduły sterownika Firewalla Dr.Web dla Windows (11.01.05.01270) i sterownika Dr.Web Net Filter dla Windows (11.1.4.01231), moduł Samoochrony Dr.Web – Dr.Web SelfPROtect (11.01.07.01230), Monitor Systemu Plików Dr.Web (11.01.04.01230), moduł Dr.Web device Guard dla Windows (11.01.05.01230), moduł Dr.Web Hypervisor (11.1.0.201701301), moduł anty-exploit Dr.Web Shellguard (11.01.07.01270) i moduł Porad Dr.Web (11.0.3.01230). Zaktualizowano również Agenta Dr.Web KATANA (11.0.6.201701310) i Usługę Zarządzania Dr.Web KATANA (11.1.5.01300) w Dr.Web KATANA 1.0. Aktualizacja oferuje nowe funkcjonalności i usuwa znane problemy.

Aktualizator Dr.Web (w Dr.Web Enterprise Security Suite):

 • Rozwiązano problem uniemożliwiający przeprowadzenie instalacji Agenta na chronionych hostach gdy aktualizacja plików językowych Agenta Dr.Web dla Windows była wyłączona z poziomu serwera.

Usługa Zarządzania:

 • Wyeliminowano problem skutkujący nieprawidłowym wyświetlaniem statusu komponentów ochrony w menu Agenta działającego w trybie użytkownika.

Dr.Web SysInfo:

 • Naprawiono problem skutkujący pojawianiem się zduplikowanych wpisów w generowanych raportach.
 • Od teraz komponenty potrafią zbierać informacje o dwóch wtyczkach: Dr.Web dla MS Exchange i Dr.Web dla Microsoft ISA Server i Forefront TMG.
 • Wyeliminowano również problem uniemożliwiający zebranie przez Dr.Web SysInfo plików XML zawierających dane repozytorium.

Silnik Skanujacy Dr.Web:

 • Zoptymalizowano zużycie pamięci.
 • Aktualizacja rozwiązuje również problem uniemożliwiający prawidłowe przetwarzanie parametrów skanera konsolowego /aar:i lub /acn:i.
 • Wyeliminowano również problem uniemożliwiający prawidłowe wyświetlanie w oknie terminala lub w pliku dziennika skanera konsolowego nazwy właściciela pliku klucza Dr.Web zapisanej Cyrylicą.
 • Rozwiązano problem uniemożliwiający tworzenie plików zrzutu w przypadku, gdy komponent zakończył swoją pracę w sposób nieprawidłowy w ramach nieadministracyjnego konta użytkownika.

API Anty-rootkit:

 • Zredukowano czas uruchamiania się komputera.
 • Skrócono czas uruchamiania się aplikacji przy braku dostępności połączenia z Internetem.
 • Rozwiązano problem uniemożliwiający prawidłowe wyświetlanie informacji o certyfikacie gdy zawierała ona symbole UTF-8.
 • Od teraz funkcjonalność wyświetlania ikony na pasku zadań (dla Dr.Web Enterprise Security Suite) działa już prawidłowo.

Usługa Dr.Web Net filtering:

 • Zoptymalizowano procedury skanowania strumieni wideo.
 • Usunięto również problem uniemożliwiający łączenie się Skype z usługą testowania jakości dźwięku, jeśli został dodany do listy wyjątków SpIDer Gate i została włączona opcja weryfikacji podpisu cyfrowego.
 • Wyeliminowano problem w Windows 10 RS1 nieprawidłowego wykazywania niedostępności połączenia sieciowego.

Firewall Dr.Web dla Windows:

 • Poprawiono procedury aktualizacji modułu.

Sterownik Firewalla Dr.Web dla Windows:

 • Od teraz aplikacje WSL są wspierane na maszynach pracujących pod kontrolą nadchodzącej wersji Windows 10 RS2.
 • Usunięto problem skutkujący awarią systemu (crash) w chwili gdy aplikacje zestawiały połączenia VPN.
 • Usunięto również problemy z kompatybilnością pomiędzy komponentem i aplikacją AdGuard, co z kolei powodowało problemy z połączeniami w Skype.
 • Rozwiązano problem skutkujący utratą połączenia z Internetem w chwili uruchomienia gry Gears of War.

Sterownik Dr.Web Net Filter dla Windows, Dr.Web device Guard dla Windows, Dr.Web Hypervisor, Porady Dr.Web i Usługa Zarządzania Dr.Web KATANA:

 • Wszystkie są od teraz kompatybilne z nowymi procesorami firmy Intel.

Moduł Samoochrony:

 • Rozwiązano problem zakłócający działanie oprogramowania Virtual Box (co również poskutkowało wprowadzeniem poprawki usuwającej błędy w VB). Jeśli Virtual Box nadal nie działa prawidłowo, mimo zaktualizowania Dr.Web, konieczne jest zaktualizowanie tego oprogramowania do jego najnowszej wersji.
 • Rozwiązano również problem wywołujący blokowanie dostępu do dysku systemowego gdy włączona była opcja blokowania nośników wymiennych.
 • Od teraz, gdy dojdzie do zablokowania urządzeń wejściowych (mysz, ekran, klawiatura) z przyczyny dokonania próby zdalnego dostępu do okien aplikacji Dr.Web i jej ikony na pasku zadań, żytkownicy mogą użyć standardowej kombinacji klawiszy w celu przełączenia się na inne okno i odblokowania tychże urządzeń.

Dr.Web Shellguard:

 • Zaktualizowano ochronę przed exploitami (Anty-exploit).

Agent Dr.Web KATANA:

 • Rozwiązano problem zezwalający użytkownikom na dodanie reguły Ochrony Zapobiegawczej dla konkretnej aplikacji bez określania jej lokalizacji.
 • Usunięto również problem wywołujący brak aktywności przycisku do otrzymania licencji w sytuacji, gdy dostęp do Menedżera Licencji był realizowany z użyciem linku zamieszczonego w powiadomieniu o wygaśnięciu licencji.

Aktualizacja będzie przeprowadzona automatycznie, jednakże konieczne będzie ponowne uruchomienie systemu.

Tell us what you think

To ask Doctor Web’s site administration about a news item, enter @admin at the beginning of your comment. If your question is for the author of one of the comments, put @ before their names.


Other comments

The Russian developer of Dr.Web anti-viruses
Doctor Web has been developing anti-virus software since 1992
Dr.Web is trusted by users around the world in 200+ countries
The company has delivered an anti-virus as a service since 2007
24/7 tech support

Dr.Web © Doctor Web
2003 — 2021

Doctor Web to rosyjski producent oprogramowania antywirusowego Dr.Web. Rozwijamy nasze produkty od 1992 roku.

125124, Rosja, Moskwa, 3. ulica Jamskiego Pola 2-12A