Defend what you create

Other Resources

Zamknij

Library
My library

+ Add to library

Profile

Back to news

Aktualizacja komponentów w Dr.Web 11.0 dla Windows, Dr.Web KATANA 1.0, Dr.Web Enterprise Security Suite 10.0, Dr.Web 11.0 dla MS Exchange, Dr.Web 11.0 dla IBM Lotus Domino i Dr.Web AV-Desk 10.0

10 stycznia 2017

Rosyjska firma antywirusowa Doctor Web zaktualizowała Silnik Skanujący Dr.Web (11.1.6.201611240), moduł anty-exploit Dr.Web Shellguard (11.01.06.12090), wtyczkę Dr.Web dla Outlook (11.0.1.201611080), SpIDer Agent dla Windows (11.0.10.12120) i Dr.Web Control Service (11.0.10.12060) w kilku produktach Dr.Web. Aktualizacja rozwiązuje znane problemy z oprogramowaniem i oferuje ulepszenia i poprawki.

Silnik Skanujący Dr.Web:

 • Rozwiązano usterkę, która czasami mogła blokować sprawdzanie wiadomości e-mail przez moduł antyspam.

Dr.Web Shellguard:

 • Usunięto problem powodujący nieprawidłowe zakończenie pracy przeglądarek Mozilla Firefox i Google Chrome, jeśli w systemie obecne jest oprogramowanie IBM Trusteer Rapport.
 • Naprawiono defekt powodujący fałszywe alarmy (false positive) występujące podczas użytkowania Adobe Acrobat Reader DC.

Wtyczka Dr.Web dla Outlook:

 • Prefiks wiadomości typu spam może od teraz zawierać nawiasy kwadratowe.

Agent:

 • Parametry funkcji “Zapobieganie Utracie Danych” pozwalają teraz użytkownikom na określenie maksymalnej ilości przestrzeni dyskowej, która zostanie użyta do przechowywania danych, liczby przetrzymywanych kopii zapasowych i działań, które zostaną przeprowadzone, jeśli określone ograniczenia zostaną osiągnięte.
 • Czarna lista i biała lista w Kontroli Rodzicielskiej, oraz lista wyjątków w SpIDer Gate wspierają od teraz wyrażenia regularne.
 • Menu kontekstowe może być teraz otwarte w każdym polu do wprowadzania danych.
 • Aktualizacja rozwiązuje również problem powodujący wyświetlanie informacji o bieżącej licencji w różnych oknach aplikacji, jeśli podczas instalacji nie określono parametrów licencji.
 • Rozwiązano problem, który mógł uniemożliwić użytkownikom uzyskanie dostępu do ustawień funkcji “Zapobieganie Utracie Danych”.
 • Usunięto problem uniemożliwiający zmianę położenia ikony agenta na pasku narzędzi.
 • Rozwiązano problemy zakłócające kopiowanie pomiędzy kontami użytkowników ustawień dostępu do plików i folderów w ramach Kontroli Rodzicielskiej.
 • Usunięto również problem uniemożliwiający usunięcie profili funkcji “Zapobieganie Utracie Danych” po tym, jak wszystkie ustawienia zostały przywrócone do wartości domyślnych.
 • Rozwiązano problem uniemożliwiający otworzenie okna Pomoc z poziomu różnych okienek agenta.
 • Domyślne powiadomienia zawierają teraz informacje o zablokowaniu przez ochronę zapobiegawczą dostępu do obiektu.
 • Wprowadzono pewne zmiany aby zapewnić prawidłowe rozpoznawanie adresów IPv6 serwerów.

Usługa Kontroli (Control Service):

 • Kategorie “Karta graficzna” i “Monitor” zostały usunięte z listy urządzeń które mogą być zablokowane.
 • Od teraz dla funkcji ”Zapobieganie Utracie Danych” mogą być definiowane pewne ograniczenia.
 • Wyeliminowano problem powodujący nieprawidłowe zakończenie pracy usługi po przywróceniu PC z hibernacji.
 • Wyeliminowano również problem skutkujący błędem i wiadomością "Windows. Brak dysku" wyświetlaną podczas inicjowania skanowania z poziomu serwera.

Aktualizacja zostanie przeprowadzona automatycznie, jednakże będzie konieczne ponowne uruchomienie systemu.

Tell us what you think

You will be awarded one Dr.Webling per comment. To ask Doctor Web’s site administration about a news item, enter @admin at the beginning of your comment. If your question is for the author of one of the comments, put @ before their names.


Other comments

The Russian developer of Dr.Web anti-viruses
Doctor Web has been developing anti-virus software since 1992
Dr.Web is trusted by users around the world in 200+ countries
The company has delivered an anti-virus as a service since 2007
24/7 tech support

Dr.Web © Doctor Web
2003 — 2021

Doctor Web to rosyjski producent oprogramowania antywirusowego Dr.Web. Rozwijamy nasze produkty od 1992 roku.

125124, Rosja, Moskwa, 3. ulica Jamskiego Pola 2-12A