FOR USERS

Library
My library

+ Add to library

Profile

Back to news

Aktualizacja komponentów w Dr.Web 11.0 dla Windows, Dr.Web KATANA 1.0, Dr.Web Enterprise Security Suite 10.0, Dr.Web 11.0 dla MS Exchange, Dr.Web 11.0 dla IBM Lotus Domino i Dr.Web AV-Desk 10.0

10 stycznia 2017

Rosyjska firma antywirusowa Doctor Web zaktualizowała Silnik Skanujący Dr.Web (11.1.6.201611240), moduł anty-exploit Dr.Web Shellguard (11.01.06.12090), wtyczkę Dr.Web dla Outlook (11.0.1.201611080), SpIDer Agent dla Windows (11.0.10.12120) i Dr.Web Control Service (11.0.10.12060) w kilku produktach Dr.Web. Aktualizacja rozwiązuje znane problemy z oprogramowaniem i oferuje ulepszenia i poprawki.

Silnik Skanujący Dr.Web:

 • Rozwiązano usterkę, która czasami mogła blokować sprawdzanie wiadomości e-mail przez moduł antyspam.

Dr.Web Shellguard:

 • Usunięto problem powodujący nieprawidłowe zakończenie pracy przeglądarek Mozilla Firefox i Google Chrome, jeśli w systemie obecne jest oprogramowanie IBM Trusteer Rapport.
 • Naprawiono defekt powodujący fałszywe alarmy (false positive) występujące podczas użytkowania Adobe Acrobat Reader DC.

Wtyczka Dr.Web dla Outlook:

 • Prefiks wiadomości typu spam może od teraz zawierać nawiasy kwadratowe.

Agent:

 • Parametry funkcji “Zapobieganie Utracie Danych” pozwalają teraz użytkownikom na określenie maksymalnej ilości przestrzeni dyskowej, która zostanie użyta do przechowywania danych, liczby przetrzymywanych kopii zapasowych i działań, które zostaną przeprowadzone, jeśli określone ograniczenia zostaną osiągnięte.
 • Czarna lista i biała lista w Kontroli Rodzicielskiej, oraz lista wyjątków w SpIDer Gate wspierają od teraz wyrażenia regularne.
 • Menu kontekstowe może być teraz otwarte w każdym polu do wprowadzania danych.
 • Aktualizacja rozwiązuje również problem powodujący wyświetlanie informacji o bieżącej licencji w różnych oknach aplikacji, jeśli podczas instalacji nie określono parametrów licencji.
 • Rozwiązano problem, który mógł uniemożliwić użytkownikom uzyskanie dostępu do ustawień funkcji “Zapobieganie Utracie Danych”.
 • Usunięto problem uniemożliwiający zmianę położenia ikony agenta na pasku narzędzi.
 • Rozwiązano problemy zakłócające kopiowanie pomiędzy kontami użytkowników ustawień dostępu do plików i folderów w ramach Kontroli Rodzicielskiej.
 • Usunięto również problem uniemożliwiający usunięcie profili funkcji “Zapobieganie Utracie Danych” po tym, jak wszystkie ustawienia zostały przywrócone do wartości domyślnych.
 • Rozwiązano problem uniemożliwiający otworzenie okna Pomoc z poziomu różnych okienek agenta.
 • Domyślne powiadomienia zawierają teraz informacje o zablokowaniu przez ochronę zapobiegawczą dostępu do obiektu.
 • Wprowadzono pewne zmiany aby zapewnić prawidłowe rozpoznawanie adresów IPv6 serwerów.

Usługa Kontroli (Control Service):

 • Kategorie “Karta graficzna” i “Monitor” zostały usunięte z listy urządzeń które mogą być zablokowane.
 • Od teraz dla funkcji ”Zapobieganie Utracie Danych” mogą być definiowane pewne ograniczenia.
 • Wyeliminowano problem powodujący nieprawidłowe zakończenie pracy usługi po przywróceniu PC z hibernacji.
 • Wyeliminowano również problem skutkujący błędem i wiadomością "Windows. Brak dysku" wyświetlaną podczas inicjowania skanowania z poziomu serwera.

Aktualizacja zostanie przeprowadzona automatycznie, jednakże będzie konieczne ponowne uruchomienie systemu.

Tell us what you think

To ask Doctor Web’s site administration about a news item, enter @admin at the beginning of your comment. If your question is for the author of one of the comments, put @ before their names.


Other comments

The Russian developer of Dr.Web anti-viruses
Doctor Web has been developing anti-virus software since 1992
Dr.Web is trusted by users around the world in 200+ countries
The company has delivered an anti-virus as a service since 2007
24/7 tech support

Dr.Web © Doctor Web
2003 — 2021

Doctor Web to rosyjski producent oprogramowania antywirusowego Dr.Web. Rozwijamy nasze produkty od 1992 roku.

125124, Rosja, Moskwa, 3. ulica Jamskiego Pola 2-12A