FOR USERS

Library
My library

+ Add to library

Profile

Back to news

Doctor Web wykrył trojana instalującego niepożądane oprogramowanie i nieusuwalne reklamy

16 grudnia 2016

Złośliwe programy zaprojektowane do skrytego instalowania innych aplikacji są dość popularne pośród twórców wirusów. W sieci www istnieje wiele tak zwanych programów partnerskich, pomagających cyberprzestępcom w uzyskiwaniu dochodów z pobrań oprogramowania przez użytkowników. Jeden z takich trojanów typu downloader, Trojan.Ticno.1537, został przebadany przez specjalistów Doctor Web w grudniu 2016.

Trojan.Ticno.1537 jest pobierany na komputer przez inny złośliwy program. Uruchomiony, trojan przeszukuje system pod kątem środowisk wirtualnych i narzędzi do debugowania, sprawdzając nazwy uruchomionych procesów i odpowiadające im gałęzie rejestru systemowego Windows. Dodatkowo Trojan.Ticno.1537 weryfikuje Identyfikator Produktu (Product ID), nazwy użytkownika i komputera, liczbę zagnieżdżonych folderów w katalogu Program Files, nazwę producenta systemu BIOS i sprawdza, czy uruchomione są procesy perl.exe lub python.exe. Jeśli proces skanowania zakończy się z powodzeniem, trojan uruchamia aplikację Explorer i kończy jej działanie.

Jeśli trojan nie znajdzie nic podejrzanego, zapisuje na dysku plik 1.zip.

#drweb

Powyższy obrazek pokazuje niestandardowe okienko dialogowe Microsoft Windows “Zapisz jako”: w lewym dolnym rogu można zobaczyć link “Dodatkowe ustawienia”. Gdy ten link zostanie kliknięty, Trojan.Ticno.1537 wyświetla listę programów gotowych do zainstalowania na komputerze:

#drweb

Jeśli użytkownik kliknie “Zapisz”, Trojan.Ticno.1537 pobierze i zainstaluje te programy.

#drweb

Pośród tych aplikacji Trojan.Ticno.1537 instaluje na komputerze ofiary przeglądarkę Amigo i program HomeSearch@Mail.ru (opracowany przez Mail.Ru), oraz trojany Trojan.ChromePatch.1, Trojan.Ticno.1548, Trojan.BPlug.1590, Trojan.Triosir.718, Trojan.Clickmein.1 i Adware.Plugin.1400.

Wymieniony powyżej Trojan.ChromePatch.1 jest programem reklamowym dystrybuowanym poprzez aplikację TrayCalendar, stworzoną w 2002 roku. Program i trojan są spakowane w jednym pakiecie instalacyjnym.

#drweb

Gdy TrayCalendar jest kopiowany na dysk, trojan zapisuje i instaluje rozszerzenie dla Google Chrome. Najbardziej godną uwagi cechą wirusa Trojan.ChromePatch.1 jest to, że infekuje on plik zasobów przeglądarki Chrome—resources.pak. Cyberprzestępcy używali tej metody od co najmniej wiosny 2015 w celu wymuszenia wyświetlania reklam nawet wtedy, gdy trojan został usunięty z komputera. Rozmiar tego pliku podczas procesu infekcji pozostaje niezmieniony, ponieważ Trojan.ChromePatch.1 przeszukuje go pod kątem ciągów znaków zawierających komentarze i zastępuje je swoim kodem. Trojan.ChromePatch.1 został zaprojektowany do wyświetlania reklam w przeglądarce Chrome.

Antywirusy Dr.Web z powodzeniem wykrywają i usuwają wszystkie trojany wymienione powyżej, tym samym nie stanowią one żadnego zagrożenia dla naszych użytkowników.

Więcej na temat tego trojana

Tell us what you think

To ask Doctor Web’s site administration about a news item, enter @admin at the beginning of your comment. If your question is for the author of one of the comments, put @ before their names.


Other comments

The Russian developer of Dr.Web anti-viruses
Doctor Web has been developing anti-virus software since 1992
Dr.Web is trusted by users around the world in 200+ countries
The company has delivered an anti-virus as a service since 2007
24/7 tech support

Dr.Web © Doctor Web
2003 — 2021

Doctor Web to rosyjski producent oprogramowania antywirusowego Dr.Web. Rozwijamy nasze produkty od 1992 roku.

125124, Rosja, Moskwa, 3. ulica Jamskiego Pola 2-12A