FOR USERS

Library
My library

+ Add to library

Profile

Back to news

Doctor Web wykrył trojana wymierzonego w żurawie budowlane

17 listopada 2016

Złośliwe programy przeznaczone do zadań specjalnych lub do tak zwanych ataków skierowanych są wykrywane stosunkowo rzadko. W roku 2011, Doctor Web opublikował artykuł o trojanie BackDoor.Dande, zaprojektowanym do wykradania informacji z aptek i firm farmaceutycznych. Cztery lata później specjaliści Doctor Web wykryli BackDoor.Hser.1, przeznaczonego do użycia przeciwko firmom zbrojeniowym. W tym miesiącu odkryli nowego backdoora wymierzonego w rosyjskie firmy zajmujące się produkcją żurawi budowlanych.

BackDoor.Crane.1, trojan dla Windows, był użyty do zaatakowania dwóch największych rosyjskich producentów dźwigów portalowych i towarowych, jak i wyposażenia dodatkowego. Jest to jeden z kilku przypadków wywołanych przez malware użyte do przeprowadzania ataków skierowanych, które ostatnimi czasy zostały zarejestrowane przez specjalistów Doctor Web. Trojan typu backdoor i dwa inne złośliwe programy pobierane na zainfekowane maszyny, od pewnego czasu wykradały z nich poufne informacje. Cyberprzestępcy zamieszani w ten incydent byli zainteresowani pozyskaniem dokumentacji finansowej, umów i wewnętrznej korespondencji firmy. Dodatkowo te trojany okresowo wykonywały zrzuty ekranu i wysyłały je na serwer kontrolno-zarządzający (C&C). Możemy przypuszczać, że te ataki były przeprowadzane przez pozbawionych skrupułów rywali.

Teraz pokrótce skupimy się na niektórych aspektach technicznych trojana BackDoor.Crane.1.

Zasoby trojana zawierają okno “O projekcie Bot”, które nie jest wyświetlane podczas pracy backdoora — twórcy wirusa prawdopodobnie zapomnieli je usunąć podczas kopiowania kodu. Okno zawiera ciąg znaków “Copyright © 2015”, jednakże obecna wersja została skompilowana 21 kwietnia 2016.

screen BackDoor.Crane.1 #drweb

Uruchomiony, trojan sprawdza obecność pliku konfiguracyjnego; jeśli go nie ma, wirus tworzy ten plik samodzielnie. BackDoor.Crane.1 ładuje następnie swoje moduły do pamięci komputera i rozpoczyna okresowe wysyłanie żądania otrzymania instrukcji od serwera C&C. Warto zauważyć że, gdy trojan odwołuje się do serwera C&C, to używa ciągu “RSDN HTTP” jako wartości parametru User-Agent. Z tej przyczyny specjaliści Doctor Web doszli do wniosku, że agresorzy skopiowali niektóre fragmenty kodu ze strony www dla deweloperów oprogramowania — rsdn.org.

BackDoor.Crane.1 posiada kilka modułów które mogą być zainstalowane po odebraniu komendy od cyberprzestępców. Każdy z nich wykonuje określoną funkcję, na przykład:

  • Wykonanie odebranej komendy z użyciem interpretera poleceń cmd;
  • Pobranie pliku z określonego linku i zapisanie go do pewnego folderu na komputerze;
  • Wygenerowanie listy z zawartością folderów i wysłanie jej na serwer C&C;
  • Pobranie zrzutu ekranu i wysłanie go na serwer C&C;
  • Załadowanie pliku na określony serwer z użyciem protokołu FTP;
  • Załadowanie pliku na określony serwer z użyciem protokołu HTTP.

Specjaliści Doctor Web ustalili, że niektóre moduły BackDoor.Crane.1 pobierały i instalowały dwa inne trojany napisane w języku Python. Te trojany zostały dodane do baz wirusów Dr.Web pod nazwami Python.BackDoor.Crane.1 i Python.BackDoor.Crane.2. Python.BackDoor.Crane.1 współdzieli informacje z serwerem C&C poprzez protokół HTTP i może wykonywać prawie te same komendy. Jednakże, do listy poleceń zostało dodane kilka nowych instrukcji:

  • Uzyskaj listę plików i folderów używając określonej ścieżki; Usuń dane pliki; Zamknij pewne procesy; Skopiuj określone pliki; Wyślij na serwer C&C listę uruchomionych procesów i informacje o bieżącym systemie operacyjnym i dyskach zainfekowanego komputera; Zakończ swoją pracę.

Drugi trojan — Python.BackDoor.Crane.2 — został zaprojektowany do wykonywania na zainfekowanym komputerze kodu powłoki (shell), odebranego od cyberprzestępców.

Sygnatury tych trojanów znajdują się już w bazach Dr.Web i nie stanowią żadnego zagrożenia dla naszych użytkowników.

Więcej na temat tego trojana

Tell us what you think

To ask Doctor Web’s site administration about a news item, enter @admin at the beginning of your comment. If your question is for the author of one of the comments, put @ before their names.


Other comments

The Russian developer of Dr.Web anti-viruses
Doctor Web has been developing anti-virus software since 1992
Dr.Web is trusted by users around the world in 200+ countries
The company has delivered an anti-virus as a service since 2007
24/7 tech support

Dr.Web © Doctor Web
2003 — 2021

Doctor Web to rosyjski producent oprogramowania antywirusowego Dr.Web. Rozwijamy nasze produkty od 1992 roku.

125124, Rosja, Moskwa, 3. ulica Jamskiego Pola 2-12A