FOR USERS

Library
My library

+ Add to library

Profile

Back to news

Doctor Web prezentuje przegląd trojanów dla Linuxa zorientowanych na Internet of Things

17 października 2016

Wiele różnych, popularnych urządzeń — dekoderów TV, sieciowych macierzy dyskowych, routerów i kamerek monitorujących – działa pod kontrolą systemu operacyjnego Linux, a wiele z tych urządzeń używa domyślnych ustawień, co czyni je bardzo podatnymi na ataki hakerów. Specjaliści Doctor Web zebrali statystyki dotyczące najczęściej wykrywanych trojanów dla Linuxa, włączając te zaprojektowane do atakowania Internetu Rzeczy – Internet of Things (IoT). To badanie pokazuje, że trojany najczęściej instalowane na zaatakowanych urządzeniach tego typu, są zdolne do przeprowadzania ataków DDoS.

Obecnie twórcy wirusów rozpowszechniający trojany dla IoT są przede wszystkim zainteresowani tworzeniem botnetów do przeprowadzania ataków DDoS. Niemniej jednak, niektóre trojany są wbudowywane w celu przekształcenia zainfekowanego urządzenia w serwer proxy. Od połowy września 2016 specjaliści Doctor Web zarejestrowali 11636 ataków przeprowadzonych przez trojany dla Linuxa — 9582 z nich było dokonanych poprzez protokół SSH; a 2054 — poprzez protokół Telnet. Cyberprzestępcy zainstalowali 15 różnych złośliwych programów, większość z nich należała do rodzin Linux.DownLoader, Linux.DDoS, i Linux.BackDoor.Fgt. Poniższy diagram kołowy pokazuje wzajemne proporcje pomiędzy najczęściej wykrywanymi trojanami dla Linuxa.

graph #drweb

Osądzając na podstawie tych statystyk, Linux.Downloader.37 jest najpopularniejszym złośliwym programem zaprojektowanym do przeprowadzania ataków DDoS. Pośród innych trojanów dla Linuxa znaleźli się reprezentanci rodzin Linux.Mrblack, Linux.BackDoor.Gates, Linux.Mirai, Linux.Nyadrop, Perl.Flood i Perl.DDoS, które również są przeznaczone do przeprowadzania ataków DDoS. Na zainfekowanych urządzeniach zarejestrowano również dużą liczbę różnych modyfikacji Linux.BackDoor.Fgt. Dodatkowo, wersje tych trojanów istnieją dla maszyn MIPS, SPARC, m68k, SuperH, PowerPC i o innej architekturze. Linux.BackDoor.Fgt również potrafi przeprowadzać ataki DDoS.

Cyberprzestępcy ładują wszystkie te trojany na urządzenia po złamaniu poświadczeń logowania i zestawieniu połączenia z użyciem protokołu Telnet lub SSH. Agresorzy używają najczęściej loginu “root”, jeśli chcą zestawić połączenie poprzez protokół Telnet i loginu “admin”, jeśli używają protokołu SSH:

graph #drweb

graph #drweb

Poniższa tabela pokazuje niektóre standardowe kombinacje loginów i haseł używanych przez agresorów do zhakowania urządzeń z systemem Linux.

SSH
LoginHasłoUrządzenie/aplikacja (prawdopodobnie)
InformixInformixRodzina systemów zarządzania relacyjnymi bazami danych (RDBMS) Informix opracowana przez IBM
PiRaspberryRaspberry Pi
RootNagiosxiNagios Server i Nagios Network Monitoring Software
nagiosNagiosOprogramowanie Nagios
cactiuserCactiOprogramowanie Cacti
rootSynopassOprogramowanie Synology
adminArticonProxySG - Secure Web Gateway produkcji Blue Coat Systems
Telnet
Rootxc3511Kamerki monitorujące
RootVizxvKamerki monitorujące Dahua
RootAnkoKamerki monitorujące Anko
Root5upRoutery TP-Link
RootXA1bac0MXKamerki monitorujące CNB

Średnia liczba adresów IP z których cyberprzestępcy atakują urządzenia z systemem Linux monitorowanych przez Doctor Web wynosi 100:

graph #drweb

Liczba unikalnych złośliwych plików pobieranych przez cyberprzestępców do zhakowania urządzeń zmienia się od kilku do kilkudziesięciu:

graph #drweb

Bezwartościowe okazały się być statystyki odnoszące się do pobrań wirusa Linux.Mirai na podatne urządzenia: gdy kod źródłowy tego trojana został upubliczniony, popularność Linux.Mirai wśród twórców wirusów dramatycznie wzrosła. Ten fakt jest zilustrowany przez wzrastającą liczbę adresów IP z których ten złośliwy program został załadowany na urządzenia:

graph #drweb

W październiku trojany należące do rodziny Linux.Luabot zostały użyte do rozpowszechniania wirusa Linux.Mirai. IPod koniec września specjaliści Doctor Web zarejestrowali ataki wywołane przez Linux.Nyadrop.1, zauważonego po raz pierwszy przez autorów bloga MalwareMustDie. Sądząc na podstawie kombinacji loginów i haseł używanych podczas ataków możemy wywnioskować, że przestępcy używający tego trojana wzięli sobie po części za cel routery TP-Link. Plik wykonywalny wirusa Linux.Nyadrop.1 ma tylko 621 bajtów i jest używany do instalowania innych złośliwych programów na zainfekowanym urządzeniu.

Poniżej można obejrzeć rozkład geograficzny adresów IP z których dokonano instalacji złośliwych programów na urządzeniach z systemem Linux:

map #drweb

Specjaliści Doctor Web kontynuują śledzenie wymienionych w przeglądzie jak i innych złośliwych programów dla Linuxa i będą w porę informować użytkowników o nowych zagrożeniach.

Tell us what you think

To ask Doctor Web’s site administration about a news item, enter @admin at the beginning of your comment. If your question is for the author of one of the comments, put @ before their names.


Other comments

The Russian developer of Dr.Web anti-viruses
Doctor Web has been developing anti-virus software since 1992
Dr.Web is trusted by users around the world in 200+ countries
The company has delivered an anti-virus as a service since 2007
24/7 tech support

Dr.Web © Doctor Web
2003 — 2021

Doctor Web to rosyjski producent oprogramowania antywirusowego Dr.Web. Rozwijamy nasze produkty od 1992 roku.

125124, Rosja, Moskwa, 3. ulica Jamskiego Pola 2-12A